SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tränararvoden
Arvode för träningstillfällen

UNDER UPPDATERING


OBS! Vid träning får du ersättning för träningens eller uppvisningens faktiska tid.


Arvode vid tävlingar

Vid regionala tävlingar får du ersättning för faktiskt tid eller maximalt 5 timmar + körersättning. 

Försök samåka i möjligaste mån, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. 


Vid rikstävlingar betalar föreningen endast kost och logi + eventuell körersättning/resa.


Arvode vid läger

Vid läger utgår endast ersättning för kost och logi samt körersättning/resa.


Behöver du vara tjänstledig från ditt jobb?

Behöver du ta tjänstledigt från ditt jobb så diskuteras ersättning från gång till gång - men ska alltid göras i förväg. 


Beslutat i styrelsen 2020

Skatteverkets utbetalningsregler 2018
Om ersättning betalas ut med högst 22 750 kr av föreningen inte skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. 

Beloppet fylls i i ruta 31 på Kontrolluppgifter KU10.

 

Om reseersättning betalas ut för resor mellan bostad och ”vanlig” träningshall räknas det som vanlig kontant ersättning och ska ingå i de ”22 750” kr.

 

Om reseersättning betalas ut för resor till annan plats kan föreningen betala ut högst 18,50 kr/mil utan att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter (kryss i ruta 50 på kontrolluppgiften KU10)

 

Om den totala reseersättningen överstiger 18.50 kr per mil räknas det som kontant ersättning och ska ingå i de ”22 750 kr”.

 

Om den totala ersättningen och ev. reseersättning (den del som överstiger 18,5 kr/mil) uppgår till 22 750 kr eller mer ska det redovisas i ruta 11 på kontrolluppgiften. Föreningen ska också registreras som arbetsgivare och redovisa avdragen skatt och betala arbetsgivaravgifter. 


Länk till https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/redovisalonersattningarbetsgivaravgiftochskatteavdragsomideellforening.4.6f9866931215a607a4f80009169.html för exakt information.