Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Styrelsen
Styrelsen för Staffanstorps gymnastikklubb träffas som regel tre gånger på vårterminen och två gånger på höstterminen. Extra styrelsemöten kan förekomma vid behov. Årsmötet avhålls i april månad. 

På denna sidan kan du läsa vem som gör vad i styrelsen. 
Ordförande, ordinarie ledamot
 • Föreningens officiella representant
 • Leda styrelsens förhandlingar och arbete
 • Övervaka att föreningens stadgar och regler efterlevs
 • Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • Se till att handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt
 • Ansvara för att föreningens historia dokumenteras
 • Söka bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer
 • Föreningsutskick vid större förändringar
 • Förbereda terminsinformation till ledarna (för deras utskick)
Föreningens ordförande är Sara Dahlgren, maila på sgk.ordfr@gmail.com

Sekreterare, ordinarie ledamot
 • För protokoll över styrelsens sammanträden
 • I samråd med ordförande och vice ordförande tillse att fattade beslut verkställs och följs upp i beslutsloggen som ersätter styrelseprotokollen
 • Skriva årsberättelse
 • Uppdatera Pensum
Klubbens sekreterare är Jennifer Alvén, maila henne på staffanstorpsgk@gmail.com
Jennifer är även ansvarig för sportadmin, medlemsregistret och hemsidan.
Kassör, ordinarie ledamot
 • Övergripande ansvar för årsbudgeten
 • Se till att skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • Tillse att föreningens ledare, medlemmar och tillgångar är försäkrade på ett betryggande sätt
 • Räkna ut terminsavgifterna
 • Föra inventarieförteckning
 • Ansvara för nycklar och föra en nyckelförteckning
 • Betala ut arvode
 • Betala fakturor

Uppgifterna nedan sköts externt av redovisningsekonom:

 • Svara för bokföringen; föra bok över räkenskaper, upprätta balans och resultaträkningar
 • Upprätta och avge allmän självdeklaration, särskilda uppgifter, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer samt andra uppgifter inom skatte och avgiftsområdet


Klubbens kassör är Jan Holmerup - maila på sgk_kassoren@gmail.com
Föräldrarepresentant, suppleant
 • Ansvarig för sponsringsavtal
 • Ansvarig för sponsorhuset


Föreningens föräldrarepresentant och suppleant är Malin Ritzing.

Ledarrepresentant, suppleant
 • Skickar ut ledarinformation efter styrelsemöte
 • Ansvarig för ledarutbildningar
 • Håller ledarna uppdaterade med information och nyheter


Ledarrepresentant och suppleant är Jasmine Nilsson.

Styrelsens övriga gemensamma uppgifter
 • Föreslår och planerar årets ledarkick-off
 • Hjälper ledarna vid julfest och våruppvisning med t ex fika
 • Köper in gåvor till ledarna till jul- och sommaravslutning
 • Bokar lokal och transporter till föreningsläger
 • Deltar ibland it ex Föreningarnas Dag
 • Tar vid behov fram marknadsföringsmaterial 
 • Tar vid behov fram förslag till Föreningskollektionen
 • Uppdaterar vid behov grafisk profil och varumärke

Valberedning
Söker lämpliga kandidater till lediga platser i styrelse, valberedning samt till revisorsuppdraget.
Sammankallande är Sara och ledamot är Hans.

Vill du maila valberedningen - maila via staffanstorpsgk@gmail.com